Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Auto Wimar Centrum sp. z o.o. z siedzibą na Alejach Jerozolimskich 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@auto-wimar.pl lub Auto Wimar Centrum sp. z o.o. z siedzibą na Alejach Jerozolimskich 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia

Rozwiń

Zarząd

Dział Handlowy

BIZNES EKSPERT – doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Serwis

Dział Części i Akcesoriów

Stacja Kontroli Pojazdów

Likwidacja Szkód Komunikacyjnych

Marketing / Reklama

Ubezpieczenia

Dział Doposażeń / Alarmy / Instalacje Gazowe