Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AUTO WIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@auto-wimar.pl lub AUTO WIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa. 

Rozwiń

Zarząd

Sekretariat

Recepcja

Dział Handlowy

BIZNES EKSPERT – doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Serwis

Dział Sprzedaży Flotowej

Dział Gwarancji

Dział Części i Akcesoriów

Likwidacja Szkód Komunikacyjnych

Marketing

Ubezpieczenia