Jak spisać oświadczenie?

W przypadku kolizji drogowej należy zawsze spisać oświadczenie. Będzie ono podstawą do uzyskania w późniejszym czasie odszkodowania od Ubezpieczyciela.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • wskazanie sprawcy kolizji z wyraźnym oświadczeniem sprawcy kolizji o przyznaniu się do winy np.: oświadczam, że jestem sprawcą ..., spowodowałem kolizję, uderzyłem z mojej winy itp. (w wątpliwych przypadkach, gdy sprawca nie przyznaje się do winy lub jest problem z ustaleniem sprawcy zawsze wezwij Policję i zażądaj sporządzenia notatki z miejsca zdarzenia)
  • dane samochodów /nr rejestracyjne, markę, nr VIN (nadwozia) /
  • dane kierowców /imię, nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, PESEL, nr dowodu osobistego, telefon/
  • nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony jest sprawca kolizji wraz z numerem polisy
  • zaznaczenie jaki rodzaj polisy posiada sprawca (OC czy AC)
  • miejsce i czas zdarzenia (datę, godzinę)
  • okoliczności zdarzenia (najlepiej opisać dokładnie okoliczności zdarzenia wraz ze szkicem)
  • opis widocznych uszkodzeń pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym (w miarę możliwości rekomendujemy wykonanie zdjęć z miejsca zdarzenia i załączenie ich do późniejszej dokumentacji)
  • rekomendujemy umieszczenie w Oświadczeniu podpisu i danych kontaktowych świadków kolizji na wypadek, gdyby sprawca chciał się później wycofać ze złożonego Oświadczenia
  • na Oświadczeniu muszą podpisać się czytelnie WSZYSCY kierowcy biorący udział w kolizji


Można również skorzystać z gotowego OŚWIADCZENIA, uzupełniając wszystkie wymagane pola, bądź wypełnić odpowiedni formularz powypadkowy, dostępny u ubezpieczyciela.