W przypadku kolizji drogowej należy:

 • bezwzględnie i w jak najkrótszym czasie usunąć uszkodzone pojazdy z drogi, aby nie stwarzały zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, a także w samym ruchu drogowym
 • jeśli z uwagi na powstałe uszkodzenia nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć miejsce kolizji poprzez ustawienie na drodze trójkąta ostrzegawczego w odległości ok. 50 m od miejsca kolizji i włączyć światła awaryjne


Niewypełnienie tych obowiązków grozi otrzymaniem mandatu.

WEZWANIE POLICJI

 • w przypadku kolizji, nie ma obowiązku wzywania Policji. Ustanowienie sprawcy kolizji odbywa się między uczestnikami zdarzenia i potwierdza się je poprzez spisanie odpowiedniego OŚWIADCZENIA


Policję należy wezwać gdy:

 • zachodzi podejrzenie, że mogło zostać popełnione przestępstwo (np. drugi uczestnik zdarzenia sprawia wrażenie nietrzeźwego lub jest pod wpływem środków odurzających, gdy ucieka z miejsca wypadku lub np. odmawia okazania dokumentów)
 • nie możemy dojść do porozumienia z drugim uczestnikiem zdarzenia
 • prowadziliśmy samochód niebędący naszą własnością ( np. samochód służbowy, testowy, wypożyczony, itp.)
 • aby mieć pewność, iż uczestnik zdarzenia nie wycofa złożonego nam oświadczenia o przyczynach wypadku


WAŻNE:
Rekomendujemy wezwanie POLICJI i uzyskanie odpowiedniego od niej zaświadczenia, potwierdzającego zajście zdarzenia. Należy zaznaczyć, iż Policja nie może odmówić nam przyjazdu na miejsce zdarzenia.

POSTĘPOWANIE Z USZKODZONYM POJAZDEM - POMOC DROGOWA

W celu holowania pojazdu do Autoryzowanego Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Grupy Auto Wimar należy wezwać POMOC DROGOWĄ.

Niezależnie czy jesteście Państwo sprawcą kolizji, wypadku, czy też poszkodowanym, macie prawo do wyboru miejsca wykonania naprawy.

Jeśli samochód może samodzielnie się poruszać, a skala uszkodzeń nie jest na tyle duża aby stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, możecie Państwo skierować się bezpośrednio do naszego Działu Likwidacji Szkód.


Grupa Auto Wimar – Dział Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

 • Al. Jerozolimskie 249 B, 05-816 Michałowice– Opacz Kolonia
  tel. /022/ 738-46-29 lub /022/ 738-46-00 - centrala
 • ul. Modlińska 224, 03-190 Warszawa
  tel. /022/ 510 66 41 lub /022/ 510 66 00 - centrala
 • jeśli uszkodzenia pojazdu uniemożliwiają jazdę należy wezwać holownik
 • jeśli macie Państwo wykupione ubezpieczenie AC z opcją ASSISTANCE, należy wezwać holownik z nr alarmowego Państwa ubezpieczyciela, bądź skontaktować się z nami pod nr (22) 738-46-29 lub 22 510 66 41, wówczas w obrębie Warszawy zapewniamy Państwu bezpłatne holowanie
 • ewentualnie skorzystać z innej pomocy drogowej.

TELEFONY ALARMOWE UBEZPIECZYCIELI- BEZPŁATNE HOLOWANIE ASSISTANCE

Hestia tel.: 0801-107-107 lub +48 (58) 555 55 55
PZU tel.: 0801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55
Allianz tel.: 801-10-20-30 lub +48 (22) 567 67 01