Sposób postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym

Wiele mówi się o przepisach Ruchu Drogowego, o ich nowelizacjach, zmianach czy zaostrzeniach. Niestety rzadko podejmuje się tematy związane z najtrudniejszymi sytuacjami, jakie mogą zdarzyć się nam, kierowcom, na drodze. W sytuacjach ogromnego stresu, dezorientacji i nieraz bezradności, zapominamy o bardzo istotnych działaniach, które powinniśmy wykonać w momencie ich zaistnienia. Poniżej przedstawiamy główne, najistotniejsze kwestie związane z podjęciem odpowiednich czynności zarówno w sytuacji uczestniczenia w wypadku drogowym, jak również w przypadku kolizji. Opisujemy wykaz niezbędnych procedur związanych z późniejszą likwidacją szkody komunikacyjnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby uczestniczące w wypadku drogowym lub potrąceniu zobowiązane są do:

 • podjęcia wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia drogowego
 • podjęcia działań mających na celu złagodzenie skutków wypadku
 • zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia ich mienia
 • bezzwłocznego powiadomienia Policji, Pogotowia Ratunkowego, bądź innych Służb Ratowniczych
 • oznaczenia miejsca wypadku poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł awaryjnych
 • w sytuacji gdy w wyniku wypadku nikt nie ucierpiał oraz nie ma wątpliwości co do wskazania sprawcy wypadku, należy jak najszybciej usunąć pojazdy z jezdni, tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników ruchu
 • w sytuacji jeśli są poszkodowani (ranni lub ofiary śmiertelne) nie wolno zmieniać ustawienia pojazdów biorących udział w wypadku, ani ruszać jakichkolwiek ich fragmentów, aż do przyjazdu Policji

Rekomendujemy:

 • wezwanie Policji
 • znalezienie świadków wypadku
 • zaznaczenie w miarę możliwości śladów początku hamowania
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej z miejsca wypadku
 • zanotowanie numeru rejestracyjnego drugiego pojazdu biorącego udział w kolizji oraz numeru polisy sprawcy

KIEDY WEZWAĆ POLICJĘ?

 • zawsze, gdy zachodzi konieczność wezwania Pogotowia Ratunkowego
 • gdy zachodzi podejrzenie, że mogło zostać popełnione przestępstwo (np. drugi uczestnik zdarzenia, sprawia wrażenie nietrzeźwego lub jest pod wpływem środków odurzających, gdy ucieka z miejsca wypadku lub np. odmawia okazania dokumentów)
 • aby mieć pewność, iż uczestnik zdarzenia nie wycofa złożonego nam oświadczenia o przyczynach wypadku

POMOC DROGOWA

Po spełnieniu wszelkich niezbędnych czynności związanych z wyżej opisanymi procedurami, należy wezwać POMOC DROGOWĄ w celu odholowania pojazdu do Autoryzowanego Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych – Grupy Auto Wimar. Niezależnie od tego, czy jesteście Państwo sprawcą kolizji, wypadku, czy też poszkodowanym, macie prawo do wyboru miejsca wykonania naprawy. Jeśli samochód może samodzielnie się poruszać, a skala uszkodzeń nie jest na tyle duża, aby stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, możecie Państwo skierować się bezpośrednio do naszego Działu Likwidacji Szkód, pod wskazane adresy:

KONTAKT


Grupa Auto Wimar – Dział Likwidacji Szkód Komunikacyjnych:

 • Al. Jerozolimskie 249 B, 05-816 Michałowice -Opacz Kolonia
  tel. /022/ 738-46-29 lub /022/ 738-46-00 - centrala
 • ul. Modlińska 224, 03-190 Warszawa
  tel. /0 22/ 510 66 40 lub /0 22/ 510 66 00
 • Jeśli uszkodzenia pojazdu uniemożliwiają jazdę należy wezwać holownik
 • Jeśli macie Państwo wykupione ubezpieczenie AC z opcją ASSISTANCE, należy wezwać holownik z nr alarmowego Państwa ubezpieczyciela lub skontaktować się z nami pod nr (22) 738-46-29 lub (22) 510 66 40, wówczas w obrębie Warszawy zapewniamy Państwu holowanie
 • Ewentualnie skorzystać z innej pomocy drogowej.

TELEFONY ALARMOWE UBEZPIECZYCIELI- BEZPŁATNE HOLOWANIE ASSISTANCE

Hestia tel.: 0801-107-107 lub +48 (58) 555 55 55
PZU tel.: 0801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55
Allianz tel.: 801-10-20-30 lub +48 (22) 567 67 01

ZGŁOSZENIE SZKODY DO UBEZPIECZYCIELA PO WYPADKU DROGOWYM:

Zgłoszenia szkody możecie Państwo dokonać na trzy sposoby:

 1. Zgłaszając się do siedziby naszej firmy: Al. Jerozolimskie 249 B lub ul. Modlińska 224 do Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych marki Skoda. Wówczas z pomocą naszych pracowników dokonacie Państwo na miejscu wszelkich niezbędnych formalności związanych z szybką likwidacją szkody, bez konieczności wizyty w siedzibie Państwa Ubezpieczyciela. Z myślą o naszych Klientach zawarliśmy umowy o współpracy z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi: PZU, ERGO HESTIA, WARTA oraz ALLIANZ, dzięki czemu prowadzimy usprawniony i uproszczony proces likwidacji szkody w Państwa Skodzie
 2. Zgłaszając szkodę osobiście w siedzibie Państwa Ubezpieczyciela
 3. Zgłaszając szkodę telefonicznie do Państwa Ubezpieczyciela. Wówczas jednak zawsze wiąże się to z koniecznością złożenia dokumentacji w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupiona jest Państwa polisaWAŻNE:

Przy zgłoszeniu szkody musicie Państwo pamiętać o terminach jej zgłaszania, które są ściśle określone. W przypadku zgłaszania szkody z Polisy AC- są one określone w ogólnych warunkach umowy ubezpieczeniowej i różnią się w przypadku każdego Ubezpieczyciela. Warto dlatego po zaistnieniu zdarzenia drogowego sprawdzić, jaki maksymalny termin dał ubezpieczyciel na zgłoszenie szkody. W przypadku przekroczenia terminu, szkoda może nie zostać zlikwidowana z polisy AC.